ضریب نفوذ یا استاندارد IP

ضریب نفوذ؛ آشنایی با استاندارد IP

/ip-rating-for-smartphones

آشنایی با ضریب نفوذ و استاندار IP به شما کمک می کند تا از میزان امنیت وسایل الکتریکی خود در شرایط و محیط های خاص اطمینان داشته باشید.