مرورگر brave

مرورگر Brave

/brave-explorer

مرورگر Brave در سال 2016 به‌عنوان یک مرورگر متمرکز بر حریم خصوصی و رقیب Google Chrome ظاهر شد. Brave بر اساس کد منبع Chromium ساخته شده است