سرویس VoLTE

سرویس VoLTE؛ قابلیت های شبکه VoLTE

/volte-service

ممکن است برای شما این اتفاق پیش بیاید که قصد تماس با یکی از آشنایان یا دوستان خود را دارید و هنگام تماس، به دلیل موقعیت جغرافیایی نامناسب، صدا برای شما یا مخاطب مورد نظر، از کیفیت پایینی برخوردار بوده و یا ضعیف باشد و دائما قطع و وصل شود.شاید تا به حال نام VoLTE را شنیده باشید اما هیچ اطلاعاتی راجع به آن نداشته باشید. شبکه VoLTE چیست؟ چه قابلیت هایی دارد؟