تماس تصویری واتساپ

تماس تصویری و صوتی واتساپ

/learning-whatsapp-video-call

. از میان اپلیکیشن‌های مختلف، واتساپ یکی از پیام‌رسان‌هایی است که علاوه بر ارسال داده‌های صوتی و تصویری به شما این امکان را می‌دهد تا تماس تصویری را به شکل راحتی انجام دهید.