تفاوت فست شارژ با شارژ معمولی

تفاوت فست شارژ با شارژ معمولی؛ مقایسه شارژ سریع و معمولی

/fastcharge-vs-slowcharge

شاید مانند خیلی از مردم، برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که فست شارژ چیست؟ شارژ سریع یا فست شارژ یکی از ویژگی های ضروری در گوشی های امروزی است و می تواند در عرض چند دقیقه گوشی را شارژ شده به ما تحویل دهد.