برنامه کارتوگرام

برنامه کارتوگرام

/cartogram-app

اپلیکیشن cartogram یکی از اپلیکیشن‌های قدمت‌دار است که آن را به عنوان یکی از بهترین برنامه‌های تصویر زمینه گوشی می‌شناسند. به بیانی دیگر برنامه کارتوگرام یک نقشه منحصر به فرد است که اطلاعات آماری را با موقعیت جغرافیایی ترکیب می‌کند.